GTR TEAM GIVING FORWARD COMING SOON...
สังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ส่งต่อความสุข

GTR คืออะไร

G = GET  เข้าใจทุกอย่าง
ทุกขั้นตอน อย่างรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน

T = TEACH  ถ้าเข้าใจโดยถ่องแท้
เราจะสามารถสอนหรือเล่าให้คนอื่นได้เข้าใจเหมือนเราได้
เป็นการถ่ายทอดความรู้ จากรุ่น-สู่รุ่น และหลังจากเข้าใจแล้ว
เราจะสามารถถ่ายทอดต่อๆไปอีกได้ แบบไม่สิ้นสุด

R = RESULT  เกิดผลลัพธ์จริง ไม่เฟค
เพราะทุกคนที่เข้ามาจะมีรายได้ทุกคน และสำเร็จได้ตามเป้าหมายใหญ่ๆที่ตั้งไว้

GTR ชื่อนี้ได้แนวคิด มาจากรถ Super Car ตระกูล Nissan สายพันธุ์รถญี่ปุ่น 
ความเร็วและความแรง เทียบขั้นได้กับ Ferrari หรือ Lamboghini เลยทีเดียว 
เพราะเป็นรถ Hand Made เหมือนกัน
ที่สำคัญราคา ไม่แพงด้วยเมื่อเทียบกับ Super Car ฝั่งยุโรป

ดังนั้นแล้ว GTR คือ Concept และ How To การทำธุรกิจ
ที่จะทำให้เราสำเร็จได้ ไปถึงฝันได้ อย่างรวดเร็ว
โดยลงทุน (แรง×เวลา×เงิน) อันน้อยนิด แต่ได้ผลลัพธ์มหาศาล
*ทำน้อย ให้ได้มาก (The Power Of Less)

ความสำเร็จและความสนุกกำลังรอเราอยู่


การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของวงการธุรกิจเครือข่ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
จากการใช้แนวคิด "ยิ่งให้ ยิ่งได้" เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
เรามุ่งเน้นการให้ประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด
"ให้ก่อนแล้วคุณจะได้มากกว่า"

จากแนวคิดนี้จึงทำให้เกิดนวตกรรมใหม่ในการทำธุรกิจ
แบบ Sharing Economic System 6.0 ระบบเศรษฐกิจการแบ่งปัน
ระบบนี้จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาสมัครเป็นนักธุรกิจเกิดรายได้ทันที
ถึง 3 ช่องทางซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลก

ฉีกกฎการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแบบธรรมดา
แต่เป็นการเปลี่ยนแบบกลับหัวคิด โดยสร้างนวตกรรมใหม่

Giving Forword คืออะไร
โลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป ด้วยเทรนด์เศรษฐกิจแบ่งปัน
กระแสเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) กำลังมาแรงในขณะนี้ เห็นได้จากการเปิดตัวของแอปพลิเคชั่นต่างๆ และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ นั้นมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เช่น Airbnb  ที่ให้บริการเช่าที่พักถูกกว่าโรงแรม 

Giving Forword เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้น การให้การช่วยเหลือ แบ่งปัน…เสียสละและส่งต่อความสุข…
เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ…เฉลี่ยรายได้…เฉลี่ยกำไร…เฉลี่ยความสุข…เฉลี่ยความสำเร็จและความร่ำรวย…

ทำไมต้อง Giving Forward
เป็นตลาดกลางในการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ
โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็คโทรนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ E-Marketplace คือเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลาง...ในการรวบรวมสินค้าและร้านค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน

แนวคิด...แพล็ตฟอร์ม ที่ยิ่งใหญ่
Sharing Economic Word Peace Business Platform


มีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมากกว่าเดิม

Giving Forward
จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จ เพราะเมื่อทุกคนประสบความสำเร็จ…บริษัทเราก็จะประสบความสำเร็จ เมื่อบริษัทประสบความสำเร็จ…พี่น้องชา รากหญ้าก็จะมีเครื่องมือทำกินหรือเครื่องจักรทำเงิน... เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาไปสู่การมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

นี่ไม่ใช่ความฝันของเด็กๆ
แต่เราจะลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง…หัวใจของ Giving Forward

สามารถเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้ อุดมการณ์ของเรา ยิ่งให้…ยิ่งได้ เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อ…ทำให้ทุกการจับจ่ายในชีวิตประจำวัน…หรือการใช้จ่ายตามอัธยาศัยของเรา…ผ่านแอพพลิเคชั่นนำมาซึ่งผลลัพธ์และผลตอบแทนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จะทำให้คนทุกคนที่อยู่ในระบบ…มีความสุข…เป็นการเฉลี่ยความสุขให้กับทุกคนในเครือข่าย นี่จึงเป็นการถักทอสังคมเครือข่ายเพื่อสร้างชุมชน…และสังคมเข้มแข็งอย่างแท้จริงปิดจุดอ่อน ทุกๆอย่างได้สมบูรณ์แบบ

มีผู้บริหารสูง ทุกท่าน ที่เข้าใจ อย่างลึกซึ่ง กับ เครือข่าย มากกว่า 10 ปี จึงสามารถ ปิดจุดอ่อน ทุกๆอย่างได้สมบูรณ์แบบ

เราจะเน้น การส่งต่อ ระบบด้วยการแบ่งปันเป็นหลัก ใช้แนวทาง ยิ่งให้ยิ่งได้...ไม่โมติเวทในทางความร่ำรวย...แต่เชิญชวน คนมาเป็นผู้ให้ และเสียสละ....เพราะเราเชื่อว่า ผู้ให้ ย่อมได้ มากกว่าหนึ่งเสมอ

Copyright © 2017 GTR Giving Forward. All rights reserved