โลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป ด้วยเทรนด์เศรษฐกิจแบ่งปัน

กระแสเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) กำลังมาแรงในขณะนี้ เห็นได้จากการเปิดตัวของแอปพลิเคชั่นต่างๆ
และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ นั้นมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เช่น Airbnb  ที่ให้บริการเช่าที่พักถูกกว่าโรงแรม , Uber ที่สามารถเอารถส่วนตัวมาหารายได้และ Grab แอปฯ เรียกแท็กซี่อัจฉริยะ เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในยุค Sharing Economy และแน่นอนประเทศไทยคงวิ่งหนีเทรนด์นี้ไม่ได้
 
โครงสร้างธุรกิจแบบ Sharing Economy เป็นการทำธุรกิจในรูปแบบ Next Generation ซึ่งช่วยให้บุคคลหรือองค์กรสามารถสร้างรายได้จากสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ตนมีมากเกินความจำเป็น (Excess Capacity) โดยให้บริการบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเชื่อมต่อรหว่างผู้ให้และผู้รับบริการในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โดยผู้รับบริการจะใช้ข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพื้นฐานที่ช่วยในการตัดสินใจ ตั้งแต่รถยนต์ ห้องบพัก ไปจนถึงเสื้อผ้า  ของมือสอง และกระเป๋า แบรนด์เนม  ฯลฯ
 
เราเห็นได้ชัดว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง เราไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมาย แต่เพียงแค่เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาทำให้เกิดตัวเงิน โดยการใช้แอปพลิเคชั่น ซึ่งนั่นทำให้เกิดธุรกิจที่แตกแขนงออกมาหลายรูปแบบเรียกว่า Tech Startup ปัจจุบันการส่งเสริม Tech Startup เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่หลายหน่วยงานทั้งเอกชนและรัญให้ความสำคัญ ดังจะเห็นว่าองค์กรหลายๆ องค์กรได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนกับ Startup หน้าใหม่ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำไปต่อยอดได้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA หนึ่งในผู้สนันสนุนหลัก ได้ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ ทางด้านดิจิทัล (Tech Startup) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของระเทศผ่านทางผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อยกระดับขึดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างกำลังคนทางด้านดิจิทัลจำนวนมาก
Copyright © 2017 GTR Giving Forward. All rights reserved