ทำไมต้อง Giving Forward
WHY Giving Forward.
เพราะ....

1.Giving Forward ไม่มีสินค้าของเราเอง จึงไม่ต้องไปขายสินค้าให้บริษัทเหมือนธุรกิจ MLM ทั่วไป และไม่ต้องซื้อสินค้าของบริษัทเพื่อขึ้นตำแหน่ง หรือทำคุณสมบัติเพื่อให้ได้ไปเที่ยว.....

2.Giving Forward เหมือนตลาดกลางที่ไปเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้ขาย นำสินค้าเข้ามาขายในplat fromของเรา และไปชวนผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ มาซื้อสินค้าในplat fromของเรา โดยผ่านทางApplication  หรือทางwepของGiving Forward.....

3.Giving Forward ไปขอส่วนลดของกำไรจากผู้ประกอบการหรือผู้ขาย มาเพื่อจัดสรรให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ตามแผนการตลาดของGiving Forward ไม่ได้ไปเพิ่มราคาสินค้าแต่อย่างใด ผู้บริโภคจึงซื้อสินค้าได้ในราคาปกติเท่าเดิม หรือต่ำกว่าเดิม.....

4.Giving Forward มีแผนการจ่าย ที่สามารถช่วยเหลือให้ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป ให้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข.....

5.Giving Forward มีผังช่วยเหลือผู้ที่ไม่เก่ง ผู้ที่ไม่สามารถไปบอกต่อหรือแนะนำใคร ไม่ได้เลยแม้สักคนเดียว ให้สามารถมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข...

6.Giving Forward มีผังช่วยเหลือคนที่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายของวันนั้น ให้มีรายได้จากการช่วยเหลือของ Giver (อัพไลน์) 3 คนข้างบน โดยหักรายได้ทุกช่องทางคนละ 10% เพื่อมาจ่ายให้คนที่มาเป็นคนสุดท้ายของวันนั้น จำนวน 14 คน หารเฉลี่ยกัน ทำให้คนที่สมัครเข้ามาเป็นคนสุดท้ายของวันนั้น มีรายได้ทันทีหลังจากเที่ยงคืนไปแล้ว จึงมีผลลัพธุ์ไปบอกต่อได้อย่างมั่นใจ......

7.Giving Forward มีผังช่วยเหลือคนขยัน คนเก่ง คนที่ทุ่มเทและมุ่งมั่น ให้มีรายได้แบบ passive income. ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ.....

8.Giving Forward มีพันธกิจที่จะช่วยเหลือคนทุกคนให้มีแต่ความสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ศรี ตามแนวคิด ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ และส่งต่อความสุข..เชิญชวนคนดี เข้ามาร่วมอุดมการณ์ของเรา..คนไม่ดีเราไม่ต้องการ คนที่คิดเอาแต่ได้ เราไม่เอา.....

เราจะทำความดีโดยไม่หันหลังกลับ.....
ผู้ให้ จะได้รับมากกว่าหนึ่ง.....
Copyright © 2017 GTR Giving Forward. All rights reserved